Kancelarijski Svet Online prodavnica

Prodavac prikuplja podatke unete od strane Kupca u postupku poručivanja ili registracije, informacije pružene bilo kojim oblikom korespodencije i automatski prikupljene podatke. Sinastra d.o.o. prikuplja podatke kao što su: lično ime, prezime, matični broj, adresa, adresa dostave, e-mail, broj telefona, ime kontakt osobe i ostalo (u daljem tekstu samo: “Lični podaci”). Popunjavanjem Ličnih podataka na Sajtu, smatra se da je Kupac dao svoj pristanak na prikupljanje, obradu i korišćenje Ličnih podataka. Prikupljanje Ličnih podataka će biti obavljeno samo ukoliko to Kupac omogući unosom podataka u označena polja.Prikupljanje Ličnih podataka je preduslov za korišćenje svih funkcija na Sajtu kao i kupovine na Sajtu.Korišćenje Ličnih podataka će se obavljati u svrhu: obavljanja delatnosti Sinastra d.o.o., isporuke proizvoda Kupcima (npr. kurirskom službom) ili u porudžbini navedenim licima, poboljšanja kvaliteta usluga, računovodstva Prodavca, administracije Sajta i slično. Kupac u svakom trenutku ima pravo da opozove obradu svojih Ličnih podataka ili da naloži brisanje svojih Ličnih podataka koje je Prodavac već prikupio i to elektronskim pismom poslatim na elektronsku poštu Prodavca sa zahtevom za brisanje prikupljenih Ličnih podataka.

Prodavac se obavezuje da Lične podatke koristi na siguran i bezbedan način u skladu sa pažnjom dobrog privrednika kao i da sa dužnom pažnjom zaštiti prikupljene Lične podatke od gubitka, uništenja, neovašćenog pristupanja ili korišćenja kao i promene objavljivanja i svake druge zloupotrebe.Podavac neće snositi odgovornost za posledice unosa netačnih podataka od strane Kupca ili bilo kog trećeg lica.

Maloletna lica ne smeju davati Lične podatke bez odobrenja roditelja ili staratelja.  Prodavac neće biti odgovoran za neovlašćen ili unos ovakvih Ličnih podataka bez odobrenja.Prodavac ima pravo da odbije unos podataka u slučaju da sumnja da je u pitanju maloletno lice koje podatke unosi bez dozvole roditelja.

Prodavac automatski prikuplja, prilkom pristupanja Sajtu podatke poput broja korisnika koji se trenutno nalazi na Sajtu, broja korisnika koji je u određenom vremenskom period pristupio Sajtu, broj poseta određenog korisnika, mesta na Sajtu na kojima je korisnik proveo najviše vremena ili najduže zadržao svoj pokazivač, prosečno vreme provedeno na stranici, operativni sistem, tip pregledača (browser), IP adrese lica koja pristupaju Sajtu, sadržaj koji pružaju analitičke aplikacije (poput Google Analitics), kolačiće (cookies) kojima se omogućava da Sajt automatski prepozna korisnika i ostale. Navedeni podaci se ne karakterišu kao Lični podaci i koriste se u svrhu optimizacije Sajta, optimizacije oglašavanja i poboljšanja kvaliteta poslovanja Sajta.

Kupac u svakom trenutku ima pravo pristupa i obrade svojih ličnih podataka kao i mogućnost da putem elektronske pošte od Prodavca zatraži brisanje svojih Ličnih podataka iz baze podataka Prodavca. Takođe Kupac se u svakom trenutku može obratiti Prodavcu sa pitanjem u vezi sa politikom privatnosti, načinom korišćenja Ličnih podataka ili bilo kojim drugim pitanjem u vezi sa Opštim uslovima.

Registracijom na sajtu, Kupac prihvata odgovornost za podatake u vezi sa svojim korisničkim nalogom i obavezu da šifru za pristup čuva zaštićenu od neovlašćene upotrebe od strane trećih lica.  Prodavac ne snosi odgovornost u slučaju neovlašćenog pristupa korisničkom nalogu.Prodavac će nastojati, u meri u kojoj je to tehnički moguće, da onemogući  neovlaščen pristupa Sajtu za koji Prodavac sazna ili bude obavešten.

Sinastra d.o.o. obavezuje se da  pruži zaštitu ličnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su potrebni za ispunjenje naših obaveza; informiše kupce o načinu korišćenja prikupljenih podataka, redovno daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni Sinastra d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Kupac će posebno dati/uskratiti svoju saglasnost za dalje obaveštavanje o akcijama Prodavca, posebnim novostima vezanim za Sajt i ostalim obaveštenjima.